Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie jest wspierany rzeczowo i finansowo przez różne instytucje, zakłady pracy, szkoły, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc. Jest to bardzo ważne dla dzieci i nastolatków przebywających w placówce. Każda udzielona pomoc przyczynia się do poprawy jakości funkcjonowania wychowanków.

Dzięki Państwa wsparciu dzieci miały możliwość wyjeżdżania na wycieczki, uczestniczenia w różnych ciekawych zajęciach, miały wyjścia do kina, do  restauracji itp. 

Nie wymieniamy naszych wspaniałych Darczyńców z imienia lub nazwy szanując Państwa prywatność.

Dziękujemy za okazaną pomoc całym sercem!