Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka  - Bożena Biegańska

Wychowawca koordynator - Agnieszka Woźniak

Wychowawca - Joanna Bukowska

Wychowawca - Ewa Cudziło

Wychowawca - Krzysztof Umbras

Wychowawca - Justyna Ludwiczak-Wdzięczna

Pracownik socjalny - Justyna Jurak-Stawska

Psycholog - Iwona Kreczko