Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka  - Bożena Biegańska-Wójtowicz

Wychowawca koordynator - Ewa Cudziło

Wychowawca - Małgorzata Politowska

Wychowawca - Ryszard Przybyliński

Wychowawca - Beata Sawa

Wychowawca - Emilia Ewert-Wójcik

Pracownik socjalny - Justyna Jurak-Stawska

Psycholog - Iwona Michalec