Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka  - Bożena Biegańska-Wójtowicz

Wychowawca koordynator - Ewa Cudziło

Wychowawca - Małgorzata Politowska

Wychowawca - Ryszard Przybyliński

Wychowawca - Beata Sawa

Wychowawca - Edyta Duńska

Wychowawca - Kamil Owierczuk

Pracownik socjalny - Justyna Jurak-Stawska

Psycholog -