Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka  - Bożena Biegańska-Wójtowicz

Wychowawca koordynator - Agnieszka Woźniak

Wychowawca - Joanna Bukowska

Wychowawca - Ewa Cudziło

Wychowawca - Ewelina Borówko

Wychowawca - Emilia Ewert-Wójcik

Pracownik socjalny - Justyna Jurak-Stawska

Psycholog - Iwona Kreczko