W Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie zamieszkuje 14 dzieci. Dziewczęta i chłopcy są w wieku od 10 roku życia do 24 roku życia. W placówce przebywają dzieci pochodzenia polskiego oraz dzieci pochodzące z Wietnamu, Erytrei, Syrii, Iraku, Afganistanu. Kętrzyński Dom Dziecka należy do nielicznych Domów w Polsce, w którym wspólnie mieszkają dzieci pochodzące z różnych krajów, z różnych środowisk i kultur.

Dzieci uczęszczają do szkół zgodnie z ustalonym poziomem edukacyjnym. Wychowankowie chętnie korzystają z pomocy w nauce, udzielanej przez wychowawców, wolontariuszy i osoby zaprzyjaźnione z Domem Dziecka. Dzieci chętnie angażują się w społeczne i szkolne przedsięwzięcia, bardzo lubią poznawać nowe miejsca, nowych, interesujących ludzi i ciekawe sporty.